RAID® MUŞTE SI ŢÂNŢARI - CU PRALETRIN

Acțiune rapidă
Raid mosquito

RAID® MUŞTE SI ŢÂNŢARI - CU PRALETRIN

Spray-ul Raid® pentru muște și țânțari cu formula sa avansată este potrivit pentru utilizarea împotriva muștelor, țânțarilor comuni, țânțarilor tigru, viespilor și altor zburătoare (molii, gărgăuni). Localizează și omoară chiar și țânțarii ascunși. Are un parfum curat, plăcut, atunci când este pulverizat în aer.

Utilizați în siguranță produsele biocide.

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Omoară muște, țânțari comuni, țânțari tigru, viespi, molii, larve

Țânțari, muște, viespi, țânțari tigru, larve

  1. Agitaţi bine sprayul înainte de fiecare utilizare.

  2. Tineţi sprayul în poziţie verticală.

  3. Nu este necesar să pulverizați direct pe insectele zburătoare deoarece vaporii din aer le vor ucide.

  4. Închideți toate ușile și ferestrele. Pentru camere de dimensiune medie (30 m3) pulverizați cu o mişcare lentă timp de 8-10 secunde începând din mijlocul camerei și retragându-vă spre ușă, direcționând spray-ul de jur împrejurul camerei.

  5. Pentru a omorî rapid insectele, pulverizaţi direct pe acestea la minim 1 metru distanţă de pereţii camerei, ţesături şi mobilă.

  6. Pulverizaţi direct pe viespile şi gărgăunii ce intră în încăpere.

  7. Este recomandat să verificați apariţia eventualelor pete şi stricăciuni pe un loc ascuns sau puţin vizibil înainte de a începe tratamentul.

Ingrediente Active: 1R-trans phenothrin (Nr CAS: 26046-85-5) 0.125% (0.125g/100g); Praletrin (Nr CAS 23031-36-9): 0.10% (0.10g/100g)

Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/ 122 °F.

Eliminaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor naționale în vigoare.

Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

Nu inspiraţi spray-ul.

Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

Evitaţi dispersarea în mediu.

Colectați scurgerile de produs.