RAID® SPRAY PENTRU MUŞTE ŞI ŢÂNŢARI CU EUCALIPT

Acţiune rapidă
Raid mosquito

RAID® SPRAY PENTRU MUŞTE ŞI ŢÂNŢARI CU EUCALIPT

Raid® Spray Muşte şi Ţânţari cu formula sa avansată, este potrivit pentru utlizarea împotriva muştelor, ţânţarilor comuni, ţânţarilor tigru, viespilor şi a altor zburătoare (molii, gărgăuni). Localizează şi omoară chiar şi ţânţarii ascunşi. Are un parfum curat, plăcut atunci când este pulverizat în aer.

Utilizați în siguranță produsele biocide.

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Omoară muştele, ţânţarii comuni, ţânţariii tigru, viespii, molii, gărgăuni

Țânțari, viespi, țânțari tigru, muște

  1. Agitaţi bine sprayul înainte de fiecare utilizare.

  2. Tineţi sprayul în poziţie verticală.

  3. Nu este necesar să pulverizați direct pe insectele zburătoare deoarece vaporii din aer le vor ucide.

  4. Închideți toate ușile și ferestrele. Pentru camere de dimensiune medie (30 m3) pulverizați cu o mişcare lentă timp de 8-10 secunde începând din mijlocul camerei și retragându-vă spre ușă, direcționând spray-ul de jur împrejurul camerei.

  5. Pentru a omorî rapid insectele, pulverizaţi direct pe acestea la minim 1 metru distanţă de pereţii camerei, ţesături şi mobilă.

  6. Pulverizaţi direct pe viespile şi gărgăunii ce intră în încăpere.

  7. Este recomandat să verificați apariţia eventualelor pete şi stricăciuni pe un loc ascuns sau puţin vizibil înainte de a începe tratamentul.

Ingrediente Active: 1R-trans fenotrin (Nr CAS: 26046-5-5) 0.125% (0.125g/100g)l; Praletrin (Nr CAS: 23031-36-9) 0.1002% (0.1002g/100g)

Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/ 122 °F.

A se păstra departe de surse de căldură/scântei/ flăcări deschise/suprafețe încinse. Fumatul interzis.

Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

Nu inspiraţi spray-ul.

Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

Evitaţi dispersarea în mediu.

Colectați scurgerile de produs.

Eliminaţi recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deşeurilor, conform regulamentelor naționale în vigoare.