RAID® ANTI-MOLII SPRAY ORANGE

Raid mosquito Anti-molii spray orange

RAID® ANTI-MOLII SPRAY ORANGE

Raid® Anti-Molii Spray Orange cu formula sa avansată, omoară moliile la contact oferind protecție pentru tine și familia ta. Este potrivit pentru utlizare în toată casa, inclusiv bucătării, dormitoare și băi.

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Omoară moliile de haine

Molii de haine

Agitaţi bine recipientul înainte de utilizare. Îndepărtați spray-ul de față și pulverizați ținând recipientul pe cât posibil în poziție verticală. Pulverizaţi direct pe molii, la minim 1 metru distanţă de pereţii camerei, ţesături şi mobilă. Este recomandat să verificaţi apariţia eventualelor pete şi stricăciuni pe un loc ascuns sau puţin vizibil înainte de a începe tratamentul.

Ingrediente Active: 1R-trans phenothrin (Nr CAS: 26046-85-5) 0.125% (0.125g/100g); Praletrin (Nr CAS 23031-36-9): 0.10% (0.10g/100g)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/ 122 °F.

Eliminaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor naționale în vigoare.

Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

Nu inspiraţi spray-ul.

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Evitaţi dispersarea în mediu. Colectați scurgerile de produs.